[wpml_language_selector_widget]

Отклоњено преко 90 кварова у водомерном шахту

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Због редовног јесењег очитавања водомера, радници ЈП „Кикинда“ отклонили су током новембра 95 кварова у водомерном шахту на територији кикиндске општине.

Повећан број кварова у водомерном шахту забележен је и током октобра приликом очитавања, као последица неадекватног одржавања водомера, инсталација и старости мерног инструмента.

178 интервенција на водоводној и 38 на канализационој мрежи у новембру, ангажовало је раднике ЈП „Кикинда“ на терену у општини Кикинда који су у приправности 24 сата.

Одељењима хитних интервенција, мреже и баждарнице водовода и постројења и мреже канализације Call centar је упутио 95 захтева за интервенцијама на водомерном шахту25 на прикључку од којих је 12 поправљено, 11 замењено, а по један поништен и израђен нови. На главном уличном воду било је 7 кварова, док је у водоводном уличном шахту интервенисано пута. Замењено је 47 водомера.

Радници ЈП „Кикинда“ излазили су током новембра 17 пута на терен ради одгушења канализационе мреже, 8 због пражњења септичких јама у домаћинствима и 3 за привреду. У истом периоду било је и 5 одгушења кишне канализације.

Редовно испирање водоводне, атмосферске и фекалне канализационе мреже у граду и свим селима општине обављано је током целог месеца.