[wpml_language_selector_widget]

Наставак системске замене водомера у Кикинди – други реон

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ почело је почетком недеље са комплетном услугом замене водомера потрошачима у Кикинди, у другом реону, што подразумева демонтажу постојећег водомера и монтажу новог сервисираног, контролисаног и овереног водомера.

У циљу модернизације и унапређења система водоснабдевања као и побољшања квалитета услуга према корисницима, ЈП „Кикинда“ је приступила замени постојећих водомера електронским водомерима на даљинско очитавање. Увођењем најсавременијег система очитавања водомера, брзо и прецизно ће се очитавати потрошња корисника, са минималном могућношћу грешке, а такође ће бити омогућено и рано откривање и упозоравање корисника о евентуалним кваровима на унутрашњим водоводним инсталацијама. Даљинско праћење стања мреже допринеће и лакшем детектовању кварова и губитака на дистрибутивној мрежи.

ЈП „Кикинда“ апелује на потрошаче да очисте и припреме мерно место (шахт), како би акција била спроведена без потешкоћа.

Мерно место треба да буде приступачно, чисто, суво и прописаних унутрашњих димензија (дужина) 120 x (ширина) 100 x (дубина)120 центиметара.

Напомињемо да су уграђени уређаји осетљиви на било каква механичка оштећења, а да манипулацију вентилима и баштенским славинама у шахту, као и зазимљавање и одзимљавање водомера вршите пажљиво, јер у случају оштећења уређаја, приликом неке од ових радњи, трошкове за санацију истих сноси потрошач.

Замена водомера је обавеза предузећа и не наплаћује се, док је одржавање водомерних шахтова, према градској одлуци, у надлежности потрошача.