[wpml_language_selector_widget]

Представници ЈП „Кикинда“ учествовали на Међународној конференцији „Вода 2016“ на Златибору

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Представници ЈП „Кикинда“ учествовали су на Међународној конференцији под називом „Вода 2016“ која се одржала у хотелу „Чигота“ на Златибору, од 15. до 17. јуна. Основни циљ Конференције је промоција и публиковање резултата научног рада, истраживања и студијског рада као и размена идеја и искустава стручњака из области коришћења и заштите вода.

ЈП „Кикинда“ успешно је представило свој рад под насловом „Предузимање мера за ефикасније управљање водоводном мрежом и објектима водовода у циљу испуњења услова за побољшање дистрибуције воде у граду Кикинди“. Тематска област којом су се бавили инжењери ЈП „Кикинда“ презентова на овој конференцији је „Изворишта водоснабдевања и управљање водоводним системима“.

У раду је дат приказ стања система водоснабдевања на територији града Кикинде по преузимању комуналних делатности од стране новоформираног Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“, као и предузете и планиране мере за ефикасније управљање водоводном мрежом и објектима водовода у циљу испуњења услова за побољшање дистрибуције воде на територији града Кикинде.

Аутори рада су: Јелена Пантелић, дипл. инж. шумарства, Јелена Шорак, дипл. инж. геодезије, Славко Војнић Мијатов, дипл. инж. грађевине и Данило Фурунџић, дипл. инж. архитектуре.

Конференција је окупила више од 400 представника из сектора водоснабдевања из региона, представнике значајних међународних организација, експерте из ове области, како би разговарали о главним изазовима са којима се суочава сектор вода у Србији и у региону. Циљ је да се развије заједничка визија о могућностима у овом сектору, темељена на компаративној анализи искустава из реформи спроведених у земљама западне Европе и региона.

Настављајући дугогодишњу традицију, Српско друштво за заштиту вода (СДЗВ) заједно са Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“ из Београда, већ 45. годину за редом организује конференцију посвећену актуелној проблематици- коришћењу вода и заштити водних ресурса од загађења.