[wpml_language_selector_widget]

Санирани сви комунални проблеми у јулу

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Интервенције на кваровима на водоводној мрежи и прикључцима су активности од виталног значаја за одржавање водоводног система у функционалном стању. Највише кварова у јулу, према евиденцији Call centra Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“, односило се на главни улични вод, тј. на уличну водоводну мрежу-40 одсто, док су интервенције на прикључцима у истом месецу износиле око 30 одсто од укупно 88 кварова. За проблеме настале у водомерном шахту, радници комуналног интервенисали су 58 пута, што износи око 30 одсто насталих кварова. Око 10 одсто или шест интервенција односило се на одгушење канализационе мреже..

Одељења за хитне интервенције, мреже и баждарнице водовода и постројења и мреже канализације која су и током јула успешно санирала све проблеме, улажу велики напор да сваки квар буде отклоњен у што краћем року, без дуготрајније обуставе у дистрибуцији воде.

У односу на претходни месец, током јула регистровано је мање отуђења поклопаца са канализационих шахтова-2, док је у јуну број нестанака износио 5. Такође, у јулу није отуђен ниједан поклопац са водоводних шахтова, док их је у јуну било 2.

Нови систем рада службе Call centra двосмерно је оријентисан, како према грађанима, тако и према запосленима ЈП „Кикинда“. Центар на својој релевантности добија кроз сагледавање потреба крајњих корисника – грађана, што има за циљ успостављање ефикасног сервиса за брзо пружање услуга и задовољење потреба становништва.

Посебан аспект у успешности рада Call centra имају сами оператери који су заправо оперативци који обрађују, евидентирају сваки захтев поднет од стране грађана, и који обавештавају подносиоце захтева о исходу решења пријављеног комуналног проблема. Оператери у Call centru имају способност брзе прилагодљивости како би на ефикасан начин одговорили захтевима грађана. Познавање рада свих служби и делатности предузећа је предуслов за динамично и успешно решавање проблема.

Добро савладавање кризне комуникације као и основа односа са јавношћу је поред детаљног познавања процеса рада у предузећу додатни квалитет који утиче на већу ефикасност пружених услуга у центру.