[wpml_language_selector_widget]

SCADA за црпне станице канализационог система у Кикинди

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Канализациони систем употребљених вода у Кикинди, поред цевовода чини и 13 црпних станица којим се сакупљене употребљене воде са одређеног подручја даље препумпавају и одводе до централног Постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) у Кикинди. Урађен је и усвојен Инвестициони пројекат опремања  и увођења SCADA система даљинског управљања и надзора црпних станица чијом реализацијом ће се све битне операције и праћења рада вршити у реалном времену из контролно-командног центра, а излазиће се на терен по потреби.

ЈП Кикинда планира да до краја 2018. године изврши реконструкцију опреме и имплементацију Фазе 1 SCADA система за мерење, праћење и контролу 4 главне црпне станице за отпадне воде (Микронасеље, Масарикова, Тоза-Хемик, Јаша Томић).