[wpml_language_selector_widget]

Тачније очитавање водомера у новом комуналном предузећу

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ организовало је јесење очитавање водомера у категорији домаћинства које су први пут обављали радници запослени у овој фирми, док је у старом комуналном предузећу тај посао био поверен омладинским задругама и агенцијама.

Резултати су показали да је закључно са октобром 3.434 домаћинстава добило нулу на рачуну, што значи да је очитано стање на водомеру било мање од плаћеног. Такође, промене на стању водомера имало је 401 домаћинство које се водило као одјављено, тако да задужења по октобарском рачуну код ових потрошача представљају разлику између два очитавања, а не задужења само за један месец.

Разлика између два очитавања настала је и због неадекватних реализација у марту и претходних година у старом комуналном предузећу, када омладинске задруге и агенције нису биле довољно едуковане за ову врсту посла.

Разлика се неће приказивати на наредним рачунима код ових потрошача, јер је настала управо због неадекватних очитавања у старом предузећу.

14 екипа од по два човека радило је на терену сваког радног дана од 9 до 16 часова у периоду од 12. до 10. новембра 2015. године. Постојале су две екипе које су ишле у поновни обилазак терена на местима где је реализација очитавања била мала.

Од укупно планираних 19.450 водомера, очитано је 13.872 или 71,3 одсто. Најчешћи разлози за неочитавање преосталих водомера су: нијо било никог код куће, затрпан шахт, шахт пун воде, нечитак или неисправан водомер, онемогућен прилаз водомерном шахту од стране потрошача. Такође, разлог за неочитане водомере су напуштене куће или адресе са срушеним кућама.

ЈП „Кикинда” апелује на потрошаче да радницима овог предузећа дозволе приступ месту на коме се водомер налази, како би мерење протекло неометано и без проблема. Одржавање шахта у коме се водомер налази обавеза је потрошача и зато је неопходно да воде бригу о њима.

Према грубој процени, а на основу базе података, у Кикинди је око 10 одсто потрошача одјавило воду. Интересантно је да су читачи радом на терену утврдили да има потрошача који су одјавили воду, а видљиво је да се вода троши и да у кући неко живи.

У току јесењег очитавања водомера прикупљени су и подаци са терена у Банатској Тополи потребни за дигитализацију водоводне мреже овог места, а односе се на лоцирање водомера и опис стања водомерних шахтова.

На основу искустава и проблематике која се појављивала на терену, направиће се база података која ће у наредним очитавањима водомера помоћи да се одвија брже и ефикасније уз прикупљање великог броја значајних информација.