[wpml_language_selector_widget]

У мају 419 интервенција

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Позивном центру ЈП “Кикинда”, грађани су се током маја највише јављали због кварова у водомерном шахту којих је било 70, док је у акцији планиране замене водомера урађено 159 интервенција на терену.

Од укупно 330 интервенција на водоводној мрежи, на прикључку је прошлог месеца  поправљено 29 кварова, а замењено 10, промењено је и 25 водомера, а као последица смрзавања 13. На главном уличном воду радници ЈП “Кикинда” интервенисали су 4 пута и по 3 у водоводном уличном шахту, за измештање водомера, поништавање прикључка и израду новог. У истом периоду забележена су и 2 квара на хидранту, а као последица нередовног плаћања рачуна искључена су 4потрошача и поново укључена 2.

81 интервенција на канализационој мрежи обележила је месец мај, а највише се радило на пражњењу септичких јама у категорији привреда-42, потом 22 у домаћинствина, а било је и 17 одгушења на фекалној канализационој мрежи. Одељење Занати променило је 7 поклопаца на шахтовима и једну решетку кишне канализације.

Као редовна радна активност, обављено је прање атмосферске и фекалне канализационе мреже.