[wpml_language_selector_widget]

Умањење рачуна корисницима социјалне помоћи

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

У складу са Одлуком о измени и допуни одлуке о јавном водоводу и канализацији (Службени лист Општине Кикинда 10/2015) социјално угрожене категорије становништва на територији града Кикинде имају право на умањење месечне накнаде за утрошену и испуштену воду за 4м3 по члану породичног домаћинства. Важно је да се напомене да се субвенционисање потрошње воде и канализације за социјално угрожене категорије становништва на територији града Кикинде обавља искључиво на основу претходно поднете одговарајуће документације од стране сваког корисника наведених услуга понаособ.

То даље значи да сви корисници социјалне помоћи, који не буду поднели одговарајућу документацију неће остварити право на субвенцију и имаће статус редовног корисника услуга. Овим путем подсећамо све кориснике социјалне помоћи да са решењем о коришћењу социјалне помоћи дођу у просторије ЈП „Кикинда“ на адреси Иђошки пут 4 и на тај начин остваре своја права на субвенцију.