[wpml_language_selector_widget]

Уређење Централног гробља

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Управљање Централним гробљем је једна од значајнијих делатности Јавног предузећа за комуналну инфраструктуру и услуге, која се обавља и развија у складу са законом и потребама становништва Кикинде. Наше предузеће  константно улаже у уређење Централног  гробља, те се можемо похвалити да је једно од најуређенијих.

Непрекидно се ради на побољшању  квалитета услуга и оплемењивању простора. Одржавање зелених површина на Централном гробљу врши се континуирано током целе године. На гробљу су проширене и поплочане стазе, обогаћене су и бетонске рунделе, засађено цвеће и дрвеће. Од улице Краљевића Марка ка гробљу постављена је и расвета која омогућава лакши и бољи прилаз. Тренутно се изводе радови на проширењу капацитета за још 200 гробних места. У плану је и постављање ограде око комплекса.

Ових дана је организована акција уређења и чишћења Централног гробља. Трава је покошена, стазе очишћене и уклоњено смеће.