[wpml_language_selector_widget]

Увођење нелегалних корисника у систем наплате ЈП „Кикинда“

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

ЈП „Кикинда“ позива нелегалне потрошаче да без санкција и правних последица, уђу у систем наплате предузећа и почну редовно да измирују своје обавезе. Акција евидентирања и увођења у систем наплате бесправно прикључених корисника на водоводну мрежу трајаће до 31. децембра 2015.

Свим бесправним потрошачима који се пријаве биће остављено довољно времена за испуњавање предвиђених обавеза. Овом акцијом обухваћени су сви потрошачи (физичка и правна лица) који су прикључени на градски водовод противно прописима.

Бесправно прикључени корисници могу да се пријаве за прикључење на водоводну мрежу лично, уз личну карту, у згради ЈП „Кикинда“ на адреси: Иђошки пут 4, канцеларија бр. 43 сваког радног дана од 7 до 15 часова и Трг српских добровољаца 11, Служба комерцијале, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Корисници који не изврше пријављивање у остављеном року, биће законски санкционисани.