[wpml_language_selector_widget]

Заштитити водомере од смрзавања

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

Током протеклих неколико ледених дана у ЈП „Кикинда“ регистровано је преко 100 случајева смрзнутих водомера и пуцања стакала на њима услед неадекватно заштићених и одржаваних склоништа. Позиви грађана за исти проблем свакодневно пристижу, а радници Одељења замене водомера за претходни викенд су 24 сата успешно отклањали кварове у домаћинствима.

До смрзавања водомера долази искључиво због неадекватно збринутог водомера, а поред тога велики број водомера налази се у шахтовима који нису одговарајуће дубине.

У току зимског периода врло је важно правилно заштитити водомере од смрзавања како због ниских температуре не би дошло до пуцања стакала на њима, што доводи до нетачно регистроване потрошње воде и нетачних рачуна.

Према Одлуци о јавном водоводу Скупштине града Кикинде (чл. 51 став 7 и 8), одржавање водомера је у надлежности потрошача – корисника, скупштине зграде, односно савета зграде. Прописи у овој области налажу да грађани водомер заштите одговарајућим поклопцем и просуше склониште уколико дође до продора воде. На тај начин ће бити избегнути непотребни трошкови повећане потрошње и замене водомера. Склониште за водомер мора да се одржава тако да је увек чисто, суво и да је водомер заштићен од мраза, оштећења и крађе.

Још једном апелујемо на потрошаче који живе у кућама  да топлотно изолују мерне уређаје и унутрашње инсталације и тако спрече смрзавање водомера. Склоништа за водомере треба да буду добро затворена. Уколико је водомер постављен плитко или у подрумским просторијама без прозора, потребно је поставити неки термоизолациони материал – даску, стиропор или сламу преко водомера, завијање водомера у крпе не представља довољну заштиту.

Водомери у прописно изграђеним склоништима (дубина 1 метар) налазе се испод зоне смрзавања и уколико је окно поклопљено и добро заштићено, не постоји опасност од оштећења.

Све уочене кварове потрошачи могу пријавити Позивном центру ЈП „Кикинда“ на телефоне: 422-760; 062 88 44 891 или 062 88 44 888.

Како грађани не би морали да дођу у ситуацију да плаћају замену смрзнутог водомера, молимо да се придржавају наведених упутстава.

Радници ЈП “Кикинда” у најкраћем могућем року излазе на терен и отклањају све кварове који су настали на водоводној мрежи.