[wpml_language_selector_widget]

Јавна набавка – Предмет: Сервисирање и поправка путничких и теретних возила и радних машина

ПОДЕЛИТЕ ВЕСТ НА ДРУШТВЕНИМ МРЕЖАМА

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама, (Сл. гласник РС бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15). и члана 6. Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начин доказивања испуњених услова и  Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. JНВВ-02-6/2017 II од 05. 09. 2017. године, Наручилац – ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, саставља следећу

                                                                                          КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ  

ЈП за комуналну инфраструктуру и услуге Кикинда, Иђошки пут 4, покреће oтворени поступак јавне набавке (услуге)

Предмет јавне набавке су добра: Сервисирање и поправка путничких и теретних возила и радних машина

Конкурсна документација

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Пријавите се на маилинг листу

Не пропустите ни једну нову вест са нашег сајта