Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ обрадовало је ђаке прваке ђачким ранчевима пуним неопходног школског прибора. Поклони, који ће им увеселити први школски дан, додељени су данас најмлађим основцима у просторијама Црвеног крста.

Запослени у Јавном предузећу за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ организовали су хуманитарну акцију у којој је сакупљен новац за малишане, кориснике Народне кухиње, који за пар дана треба да пођу у први разред.

На тај начин желели смо да бар мало ублажимо финансијске издатке њиховим родитељима, а деци пожелимо успешан почетак школовања.

Купили смо школски прибор и ранчеве за осморо малишана, будућих првака-четири девојчице и четворицу дечака и за двоје деце породице Мијин из Иђоша, од 8 и 9 година, а за остатак новца слаткише, како би има засладили овај важан дан у њиховим животима, рекла је Мирослава Обадић, задужена за односе са јавношћу у ЈП „Кикинда“.

Данашња хуманитарна акција је наставак сличних активности које реализује Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ и скромни допринос локалној заједници и друштвено одговорном понашању.

Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге „Кикинда“ почеће од септембра јесење испирање водоводне мреже на територији општине Кикинда. Планско јесење и пролећно испирање водоводне мреже обавља се два пута током године помоћу подземних и надземних хидраната који служе као елементи на водоводној линији, преко којих се врши испирање и оваздушавање мреже.

Водоводна мрежа одржава се у хигијенско-исправном стању, редовним и повременим испирањем и дезинфекцијом уличних цевовода, чиме се контролише бактериолошка исправност воде. Даљинским системом праћења притиска на изворишту, одржава се оптимални ниво производње воде у веома променљивим условима експлоатације.

Надгледање рада хидромашинске опреме и електро инсталација на водозахватима – бунарима на територији целе општине спроводи се ради превентивног деловања са циљем спречавања хаваријских стања, јер систем водоснабдевања мора да функционише 24 сата, свих 365 дана у години.

У надлежности ЈП „Кикинда“ је и одржавање водомера који су крајња и гранична тачка јавног водоводног система, јер деле надлежност између дистрибутера воде и потрошача. Одржавање водомера подразумева његову редовну периодичну замену или по потреби услед квара, хаварије..тј. демонтажу постојећег и монтажу другог водомера који је сервисиран, контролисан и оверен. Замена водомера ради се о трошку странке (ако је механички оштећен) или предузећа и представља посао који се у континуитету обавља у лабораторији и на терену на територији општине Кикинда током целе године.